شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ مرا در سر هواي تُوست خُدا سر را نگه دارد .. .
بح بح
آخيييييييش... يکمي حال و هوام عوض شد تا اين فيد رو ديدم.. / همش شده در مورد انتخابات../ خدا قوّت../
ممنون@};-
ساعت دماسنج
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top