شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ مـــــــــــيان اين همــــــــه "اگـــر" تُــــو، چـــــــــــقدر "بايدي " .. !
چقدر جاي فيداتون خالي بود چند وقت
لطف دارين شما@};-
بسيار زيباع هم عسک هم متن @};-
ممنون@};-
پروانگي
ناز بود :)
ساعت دماسنج
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top