شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ انگار يکي تُو را از ميان واژه هايم دزديده است! دستم به هيچ شعري نميرود من .. تُو را از دست داده ام !
ساعت دماسنج
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top