شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ يک صندلي نزديکتر به تو نشستن چند قدم بيشتر با تو راه رفتن خوشبختي .. کوچکترين لحظه‌هاي حضورِ تُوست .. .
چراغ جادو
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top