شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ آدمها اين طوري کنار هم مي مانند برگ به برگ ذره به ذره سلول به سلول هيچ ماندني يکدفعه اتفاق نمي افتد "فصل پرستوي آزاد (ليلا هژير)"
تسبیح دیجیتال
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top