شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام بر پاييز فصل باران! راسـتي پــاييز ؟! مـــن باراني تَرم يا تُو ؟! تُو يک فصل مي باري ! من اما.. چهار فصل .. . "حبيب صلحي زاده"
DARYAEI
93/6/8
من اما چهار فصل...
من اما چهار فصل... - *قاصدک و شاپرک*
ساعت ویکتوریا
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top