شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ من ، هميشه دلواپس اين ثانيه هاي آخرم! مبادا بيايند و ديگر،خوابِ چشمانت را نبينم .. . "مصطفي نوروزي"
چراغ جادو
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 89
6 برگزیده
561 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top