شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي ارسالي

ساعت دماسنج
+ حکمت بــــاران در اين ايام ميدانيکه چيست؟ آب و جارو مي شود بهر محرم کوچه هــــا.. .
+ من، عاشقِ آن ابري شدم، که چند روزيست هوايِ دلم را،باراني کرده .. .
+ سلام بر پاييز فصل باران! راسـتي پــاييز ؟! مـــن باراني تَرم يا تُو ؟! تُو يک فصل مي باري ! من اما.. چهار فصل .. . "حبيب صلحي زاده"
DARYAEI
93/6/8
من اما چهار فصل...
من اما چهار فصل... - *قاصدک و شاپرک*
+ من ، هميشه دلواپس اين ثانيه هاي آخرم! مبادا بيايند و ديگر،خوابِ چشمانت را نبينم .. . "مصطفي نوروزي"
+ انگار يکي تُو را از ميان واژه هايم دزديده است! دستم به هيچ شعري نميرود من .. تُو را از دست داده ام !
+ اي ثانيه ها مرا تب آلود کنيد سرتاسر خانه را پر از عود کنيد چشمان حسود کور ، عاشق شده ام اسپند براي دل من دود کنيد .. .
خداقوت
+ يک صندلي نزديکتر به تو نشستن چند قدم بيشتر با تو راه رفتن خوشبختي .. کوچکترين لحظه‌هاي حضورِ تُوست .. .
+ حـرفي نمانده بين ما .. جـز همين که، بيـن خودمان بماند .. دوستــت دارم .. .
+ گاهي بي آنکه بداني بايد بي هراس بچشي شايد کاشف طعمي ماندگار شوي .. . "ليلاهژير"
+ آدمها اين طوري کنار هم مي مانند برگ به برگ ذره به ذره سلول به سلول هيچ ماندني يکدفعه اتفاق نمي افتد "فصل پرستوي آزاد (ليلا هژير)"
+ رفتي هوا سرد شد تاريک شد و گرماي سينه نشست به سردي انتظار رفتي چشمِ خيره نشست به راه و گوش تيز شد به سايشِ طنين گام رفتي احساس خسته شد رنگ مُرد و چهره سفيد گشت به اقرار دلتنگي وقتيکه تُـــــو رفتي .. . "رضا نيکخو"
+ مـــــــــــيان اين همــــــــه "اگـــر" تُــــو، چـــــــــــقدر "بايدي " .. !
چقدر جاي فيداتون خالي بود چند وقت
لطف دارين شما@};-
همه 5 نظر
ممنون@};-
پروانگي
ناز بود :)
+ بـيـا قـرار بـگـذاريـم بـا هـم نـه تـو پـايـت را بـگـذار بـه خـوابــ هـاي مـَن نـه مـن عـاشـقـانـه هايـت را بخـوانـم نـه ردي نـه نـشانـي نـه کلمــه‌اي نـه حـتـي يـادي بيـا بمـيـريـم بـراي هـم .. .
+ مرا در سر هواي تُوست خُدا سر را نگه دارد .. .
بح بح
آخيييييييش... يکمي حال و هوام عوض شد تا اين فيد رو ديدم.. / همش شده در مورد انتخابات../ خدا قوّت../
ممنون@};-
+ نگران درهاي بسته نيستم باز مي شوند همه شان. نگران تُوام که کدام طرف آستانه مي ايستي .. . "رضا کاظمي"
*ليلا*
92/4/14
ساعت ویکتوریا
بیـــدِ مَجنــ
رتبه 90
6 برگزیده
559 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top